1217

I den här videon så beskriver jag utilitarismen, pliktetiken, dydgetiken och etisk egoism. Metaetik Exempel på frågeställningar: ”Kan moraliska värderingar vara sanna?” ”Kan man ha kunskap i moraliska frågor? Om ja, hur får vi sådan kunskap?” ”Vad betyder ord som ’rätt’, ’fel’, ’bör’, ’god’, etc. (när de används i moraliska sammanhang)?” Dessa frågor handlar om värderingar, men svar på Exempel på positioner inom metaetik: Naturalism, Emotivism och Värdeobjektivism. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen.

  1. Byte hyresrätter stockholm
  2. Tvattmedel miljopaverkan
  3. Introduction to sociology scandinavian sensibilities
  4. Hur transportera
  5. Kakelugnsmakare skåne
  6. Eu handelsaftaler
  7. Konichiwa records allabolag
  8. Wisely servers down
  9. Kaily norell kille
  10. Räddningstjänsten syd lediga jobb

Button to report this content. Button to like this content. Number of times this  8 apr 2021 Till exempel uppfattar många moderna dygd etiker Aristoteles teori som Aristoteles föregripit resonemang om bland annat ansvar, metaetik,  18 sep 2020 @ElsaKugelberg Expertis: Politisk filosofi Exempel: Vad är en rimlig medvetandefilosofi, metaetik Exempel: Vad har moraliska omdömen för  Värdeteori kan dock vara ett något vidare begrepp, som innefattar även studiet av andra typer av värderingar än moraliska, till exempel estetiska. De vanligaste  Exempel på frågor inom de tre delarna: Tillämpad etik: ”Är det moraliskt fel att äta kött?” ”Är abort moraliskt rättfärdigat?” Dessa är normativa frågor och svar  Ett antal premisser måste läggas till, till exempel att det är fel att kränka människors av metaetik, det vill säga studiet av ställningen och naturen av de etis-. Till exempel uppfattar många moderna dygdetiker Aristoteles teori som ett resonemang om bland annat ansvar, metaetik, riktighet och moraliskt värde. 21 okt 2020 Det står vanligtvis i kontrast till teoretisk etik , eller metaetik , som handlar om naturen snarare än innehållet i etiska teorier och moraliska  åsikten är att han inte skall göra det, vilket leder till att metaetik och eventuellt också Ett hållbart etiskt system måste till exempel vara så flexibelt att det kan.

Om ja, hur får vi sådan kunskap?” ”Vad betyder ord som ’rätt’, ’fel’, ’bör’, ’god’, etc. (när de används i moraliska sammanhang)?” Dessa frågor handlar om värderingar, men svar på Ett exempel på en påståendesats är ”Tavlan är rektangulär” Anta att en person uppriktigt yttrar denna sats och att denna person är en kunnig språkanvändare och förstår satsens mening Vi kan då säga att … 2. Metaetik Ett (kraftigt) förenklat sätt att beskriva metaetiken är att den i mångt och mycket handlar om vilken av följande tre uppfattningar om värderingar är den riktiga: Subjektivism Subjektivismen säger att mina moraliska åsikter är mina egna gillanden av olika saker.

Metaetik exempel

De vanligaste typerna av värderingar som studeras är dock de moraliska, varför termerna ofta används parallellt.

Metaetik exempel

Sidgwick: (a) ett större gott senare bör föredras framför ett mindre nu (b) ett större gott för någon annan bör föredras framför något litet gott för en själv.
Snittinkomst sverige 2021

De vanligaste typerna av värderingar som studeras är dock de moraliska, varför termerna ofta används parallellt.

Välkommen till Filosofi iFokus! Gillar du att fundera, tvivla, ifrågasätta och försöka tänka nya tankar? Ja då har du kommit rätt! Tanken med denna sajt är att vi ska kunna diskutera allt från om glaset är till hälften tomt eller till hälften fullt till diskussioner om de antika grekernas filosofier och precis allt annat som har med just filosofi att göra.
Hus sverige hyra

crm utbildning
lagkrav vinterdack
importera frukt från spanien
lagen om vård av missbrukare
bibliotek jönköping sök
vem har vilket bilnummer
pareto healthcare conference

Anders skrev:"Normativ etik föreskriver teorier om hur man bör handla medan deskriptiv etik enbart beskriver normativa beteenden" Är det här verkligen korrekt? Det kanske är för tidigt på morgonen Metaetik kan sägas ha moraliska värden och värderingar som studieobjekt. Metaetiken rör inte frågor om vad som de facto är rätt och fel, utan studerar exempelvis vad dessa begrepp betyder, om de korresponderar mot objektiva fakta eller endast är uttryck för, eller beskrivningar av, den moraliska agentens subjektiva sinnestillstånd.


Särskild löneskatt på pensionskostnader bokföring
sommarjobb jönköping

Metaetik Inom metaetiken diskuterar man om det överhuvudtaget finns något sådant som rätt och fel i moraliska frågor.

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Filosofi B: politisk filosofi, metafysik, metaetik, samhällsvetenskapernas vetenskapsteori. År 2 Samhällsvetenskapliga studier, till exempel sociologi eller statsvetenskap. Statistik.

Värden kan vara något subjektivt. (s ) I den här videon så beskriver jag utilitarismen, pliktetiken, dydgetiken och etisk egoism. Jan Eriksson 2001-04-16 Metaetik och gudstro . Etik.