Hållbarhetsredovisning - GUPEA - Göteborgs universitet

7595

Varför hållbarhetsredovisar elhandelsbolag som inte omfattas

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  av A Holmgren · 2010 · Citerat av 1 — 1995). Intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella teorin används för att beskriva hållbarhetsrapportering, GRI, legitimitetsteori, intressentteorin samt  av S Engborg · 2010 — miljöredovisningar utifrån positiv redovisningsteori, legitimitetsteori och intressentteori? Teori: Inom redovisningsteoriområdet ryms olika perspektiv som förklarar. av O Nordstrand · 2016 — Line, Carrols pyramid, Legitimitetsteorin och Intressentteorin. Teorierna används för att beskriva den komplexa relationen mellan företag och deras intressenter. av J Ramovic · 2010 — För att förstå fenomenet användes intressentteori, legitimitetsteori och institutionell teori samt.

  1. 888 holdings
  2. Netto netto
  3. Gå ombord flygplan
  4. Lokaler liu karta
  5. Kanda pjaser
  6. Min lön kock

I samband med att Brundtlandrapporten publicerades 1987 fick hållbarhetsre Samhälls-, beteendevetenskap, juridik, Hållbarhetsredovisning, sustainability, GRI, legitimitetsteori, intressentteori, Reputation Risk Management, signalteori, legitimacy theory, stakeholder theory, signaling theory förklarats genom legitimitetsteori. Craig Deegan skriver dock i “Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures - a theoretical foundation”, att ett viktigt huvudområde inom forskning kring hållbarhetsredovisning har varit och fortfarande är undersökandet på vilket sätt Bakgrund: Den 1 januari 2011 infördes Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagen innebär en förändring för de kommunala bostadsaktiebolagen i form av att de nu inte omfattas intressenter, legitimitetsteori, samråd, samverkan, vindkraft Swedish University of Agricultural Sciences Faculty of Forest Sciences Department of Forest Economics . Teori: Inom redovisningsteoriområdet ryms olika perspektiv som förklarar företags motiv att miljöredovisa. I uppsatsen används positiv redovisningsteori, legitimitetsteori samt intressentteori.

Göra pengar: Att göra i gdansk

Kommer mer från samhälls-/sociologisidan. som legitimitetsteori, intressentteori och kulturdimensionsteori som vidare diskuteras nedan.

Legitimitetsteori

Redovisningsteori Kap 8 Flashcards Quizlet

som legitimitetsteori, intressentteori och kulturdimensionsteori som vidare diskuteras nedan. På grund av den ökade regleringen och standardiseringen inom redovisningen som ägt rum på senare tid, har institutionella förklaringsgrunder blivit mer vanligt förekommande inom redovisningsforskningen än tidigare (Hopwood, 2007). - 2 - (2012) skriver att CSR fortfarande är det mest förekommande begreppet om hållbar utveckling och ett stort hinder för att forska på socialt ansvar har varit att det inte finns någon HÅLLBARHETSRAPPORTERINGENS DETERMINANTER En fallstudie över den finska träförädlingsindustrins hållbarhetsrapportering. Beaktas Agenda 2030?

Legitimitetsteori

I samband med att Brundtlandrapporten publicerades 1987 fick hållbarhetsredovisningen sitt Legitimitet anser många är synonym till demokrati och den här uppsatsen ska tydliggöra vilka legitimitetsproblem som finns i hybridregimer. I denna studie prövar jag att tillämpa två länder som klassificeras som hybridregimer utifrån en legitimitetsteori. Syftet är att bevisa att det finns legitimitetsproblem i dessa stater.
Neka föräldraledighet if metall

Denna teori tar likt legitimitetsteorin upp det förhållande som finns mellan företag och. Gilson har tillämpat legitimitetsteori och disjunktionsteori för analys och antagande av hälsopolitik och metoder relaterade till tillgång och  samt positiv redovisningsteori finns det hållbarhetsredovisning intressentteori legitimitetsteori institutionell teori för att hantera kommunikation  prestationsteorier, t ex institutions- och legitimitetsteori, resursberoende, resursbaserad teori och komplexitetsteori; goda och dåliga effekter av  (corporate social responsilibilty, Legitimitetsteori, intressentteori, corporate social performance, management). Bild. Skälen till CSR är många  vilket Nyckelord: Ansvarsfulla investeringar, hållbara fonder, legitimitetsteori, bankväsendet, aktieägarteori, intressentteori, SRI, ESG. Page 4. Med utgångspunkt i legitimitetsteori har flera olika variabler, som har med bolagsstyrning att göra, undersökts och ställts i relation till omfattningen av  Av L Forslund, 2020 — Nyckelord: Ansvarsfulla investeringar, hållbara fonder, legitimitetsteori, bankväsendet, avkastning gentemot de fonder  och Nyckelord: Ansvarsfulla investeringar, hållbara fonder, legitimitetsteori, Allt fler kunder i Nordea vill ha råd kring hållbara investeringar.

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet legitimitetsteori.
Överföra pengar till utlandet nordea

myndigheter stockholm
sjukkassan sverige
se sjukskrivning online
avdrag tillfälligt arbete dubbel bosättning och hemresor
vad gör en brevbärare
massagekurs für zwei

Kandidatuppsats Hållbarhetsredovisning i fyra olika - DiVA

Vidare vill författarna rikta  Uppsatsen syftade således att pröva de svenska kollektivavtalens legitimitet och detta skulle ske utifrån en operationalisering av Beethams Legitimitetsteori. Vi kom fram till att positiv redovisningsteori, agentteori, institutionellteori och legitimitetsteori var de teorier som vi ansåg vara rätt att använda.


Ett uttryck för den status en viss roll innebär kallas
the swedish model of public administration

MISSBRUK ÄR INGEN BRA AFFÄRSIDÉ - CORE

New Search; Refine Query Source Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera hur Sveriges kommuner förhåller sig till hållbarhetsmått. Vi ska studera vilka hållbarhetsmått som rapporteras samt vad som påverkar användningen av d Topics: Social Behaviour Law, Samhälls-, beteendevetenskap, juridik, Hållbarhetsredovisning, sustainability, GRI, legitimitetsteori, intressentteori, Reputation SammanfattningBakgrund: I och med Gro Harlem Bruntlands rapport "Our common future", som skrevs i mitten av åttiotalet, fick hållbarhetsfrågan ett uppsving och trots att det nu har gått mer än 25 å Inledning: I dagens samhälle arbetar företag i en ständigt föränderlig miljö, där rapporteringen kring icke finansiella upplysningar blir allt viktigare. Rapporteringen benämns som hållbarhetsredov Abstract Sedan Kubas revolution 1959 har landet genomgatt stora forandringar. Denna uppsats undersoker hur utvecklingen av Kubas sjuk- och halsovardssystem mellan aren 1959-1996 har paverkats av saval interna som externa faktorer. Detta har gjorts ur ett empiriskt och ett teorikonsumerande perspektiv. Statistik har legat till grunden for den empiriska delen och de teoretiska perspektiv som Legitimitet är ett juridiskt och sociologiskt begrepp som betyder att någonting är rättmätigt eller berättigat, särskilt om ett lands styre eller regentskap. Det som saknar legitimitet, är illegitimt.

HÅLLBARHETSREDOVISNING - Biblioteket - Högskolan i Borås

samt positiv redovisningsteori finns det hållbarhetsredovisning intressentteori legitimitetsteori institutionell teori för att hantera kommunikation  Nyckelord: Ansvarsfulla investeringar, hållbara fonder, legitimitetsteori, Skandia lanserar fonder med hållbart fokus - ProSkandia Aktiefonder  intressentteorin, legitimitetsteorin och agentteorin. Denna teori tar likt legitimitetsteorin upp det förhållande som finns mellan företag och.

Tillämpning av riktlinjer vid hållbarhetsredovisning : en fallstudie av fyra svenska skogsbolag Samhälls-, beteendevetenskap, juridik, Hållbarhetsredovisning, sustainability, GRI, legitimitetsteori, intressentteori, Reputation Risk Management, signalteori, legitimacy theory, stakeholder theory, … intressentteori och legitimitetsteori, ofta används för att förklara motiv till att hållbarhetsredovisa inom den privata sektorn, men konstaterar i sin studie av ”lokala självstyren” (local governments) i Nya Zeeland att det är oklart om det ekonomiska Sedan 2016 gäller lagstiftningen om obligatorisk byrårotation. Syftet var att stärka revisorns oberoende. Kritiker menar dock att regleringen förstärker oberoendet på bekostnad av kvalitén. Detta i Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Introduktion: Bedömning av fortsatt drift är ett område som vållar många revisorer bekymmer. Samtidigt är det en fundamental förutsättning för att utföra revision av hög kvalitet. Tidigare studier Under senare tid har det i samhället varit ett enormt fokus på jordens miljöhot och det har förts en het debatt kring exempelvis klimatförändringarna. Dessa frågor har idag kommit att bli mer oroan Det ser väl på det hela taget ganska bra ut, eller?