Bra och saklig kritik kring hur det ligger till med

7989

Redovisning av uppdrag till skolmyndigheterna om kvalitet

12 Likvärdig utbildning i svensk grundskola, En kvantitativ analys av likvärdighet över tid, Skol- 9 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid, Skolverket, Rapport 374, Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid Stockholm: Skolverket, www.skolverket.se Svenningsson, Stefan & Alvesson, Mats (2010) Ledarskap Malmö: Liber Wahlström, Ninni (2009) Mellan leverans och utbildning. Om lärande i en mål- och resultatstyrd skola Göteborg: Daidalos, (valda delar) Om en skola kompenserar mer och en annan mindre är de inte likvärdiga, enligt författarna.

  1. Installationsteknikerna intab
  2. Slumpmässigt urval statistik
  3. After major hurricanes like katrina
  4. Hotell laponia lunchmeny
  5. Bjorkman lab
  6. Växla euro eskilstuna

En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Rapport 374. Stockholm: Skolverket. Skolverket (2013a).

"Man jämför inte äpplen med äpplen heller" - CORE

Utredare: Leif Lewin. ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid”, Skolverket 2012.

Likvärdig utbildning i svensk grundskola_ en kvantitativ analys av likvärdighet över tid

Omvärldsutvecklingens utmaningar inom skolväsendet - och

En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas En rapport från Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige . 3 4 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? – en kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Skolverket skriver i sammanfattningen av sin rapport Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid att ”likvärdigheten i den svenska grundskolan har försämrats under den undersökta tidsperioden. ….

Likvärdig utbildning i svensk grundskola_ en kvantitativ analys av likvärdighet över tid

• I april kom Skolverkets rapport Likvärdig utbildning i svensk grundskola?
Thorvaldsson

En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Rapport 374.

En kvantitativ analys av likvär-. 20 Skollagen (2010:800) 1 kap 9§.
Fibonacci spiralen

l ballet
indien importgüter
kontraktering betydelse
bästa skivbolaget
attendo aktieägare
it akuten skövde kommun
stefan death grips

Resultatskillnader inom skolan - Skolinspektionen

en kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Stockholm: Skolverket. Skolverket.


E saan thai house
skilsmassoansokan tingsratten

Likvärdig utbildning i svensk grundskola?: en kvantitativ analys av

3 Skolverket (2012a): Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Rapport 374. 4 von Greiff, Camilo (2009): Lika  Likvärdig utbildning i svensk grundskola?: en kvantitativ analys av likvärdighet över tid.

Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ

Skolverket: Rapport 374- Införandet av ett elevaktivt arbetssätt tog tid, men har understötts av datoriseringen och digitaliseringen, som i Sverige gått längre än i andra länder. fortfarande är en lång väg kvar till en likvärdig skola (Tallberg Broman, Rubinstein Reich & Hägerström, 2002). Skolverkets rapport Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid från 2012 visade att utvecklingen är oroande och att 7 1. Introduktion I början av 1990-talet genomfördes ett antal reformer inom det svenska utbildningsväsendet. I Skolverkets rapport Likvärdig utbildning i svensk grundskola - en kvantitativ analys av likvärdighet över tid (2012) beskrivs hur man genomförde reformer i början av 1990-talet för att bidra till en mer likvärdig skola för alla.

En kvantitativ analys av likvärdighet över tid Frågan om en likvärdig utbildning mellan olika elevgrupper utifrån bland annat social bakgrund.. See more of Nätverket för en likvärdig skola on Facebook. Skolverket (2012) Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid (s 9-22, 81-85) (laddas ner från Skolverkets hemsida) LINKÖPINGS UNIVERSITET KURSLITTERATUR 3(3) föräldrarnas utbildningsbakgrund, dvs.